AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

8.10.06

Ddim yn ddrwg peth cynta'n y bore!Dydd Gwener Hydref 6ed 2006
Gwesty Regente yn Belem
Helo neu Bom dia! Do, rydan ni gyd wedi cyrraedd yn ddiogel ar ol deuddydd o deithio oedd yn teimlo fel wythnos. A hyd yma, mae pob dim yn hynci dori - neu 'tudo bom' fel maen nhw'n ei ddeud. Mae'r wlad yn hyfryd, pawb yn glen ac mae'r ffrwythau rydan ni'n eu cael i frecwast yn arallfydol. Mango, papaya, bananas mewn rhyw fath o fel (efo to bach) ysgafn, pinafal...mmm.
Wedi dechrau ffilmio bore 'ma - am 6, oedd yn golygu codi am 5.15. Yyyy. Ond roedd o werth o, am mai dyna pryd mae dociau Belem ar eu gorau: coed, pysgod, ffrwythau, llysiau, bob dim dan haul yn cael eu prynu a'u gwerthu gan filoedd o bobl rhyfeddol o glen (heblaw am yr un driodd ddwyn ffon symudol Derek y dyn sain - a methu, diolch byth). Swn injans y cychod, pobl yn bargeinio, moch yn sgrechian, dynion yn cario llwythi anferthol o bysgod ar eu pennau ac yn galw arnoch chi i fynd o'u ffordd - galw, nid gweiddi, sylwch. Yr haul yn tywynnu - ond ddim gormod. Mae'n iawn yn y bore bach, ond ganol dydd, mae'n llethol. Falch iawn modi wedi dod a'r het brynais i'n Sioe Llanelwedd efo fi.Yr unig broblem ar ol bore ma ydi ein bodi i gyd yn drewi o bysgod. Bechod bod na'm ffasiwn beth a 'smellavison' neu 'ogldeledu' eto.
Drewi neu beidio, ganol dydd heddiw, mi fyddwn ni'n ol yn yr awyr yn hedfan am Macapa. Mi fyddan ni'n ffilmio fan'no pnawn ma, ac yn aros y nos yno cyn dod yn ol i Belem ar gyfer gwyl grefyddol anferthol. Gewch chi hanes hwnnw fory neu drennydd.
Felly am y tro, hwyl!

A diolch i Mererid o'r Bala am ymateb. A'r ateb i dy gwestiwn ydi: Hydref 2007 meddan nhw wrtha i. Mae'n cymryd amser i ffilmio'r pethau 'ma heb son am eu golygu a'u sgriptio nhw!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan