AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

4.2.07

ChangiProfiad i sobri rhywun oedd ymweld ag amgueddfa Carchar Changi, lle bu'r Siapaneaid yn hynod greulon efo carcharion rhyfel o Brydain ac Awstralia a phobl gyffredin Singapore yn y 1940au. Dwi'm yn siwr os oes 'na hawlfraint ar y llun yma, ond dyma fo beth bynnag. Roedd y dyn sgerbydaidd yn pwyso 11 stôn cyn Changi, ac ar ôl 3 blynedd a hanner yno, roedd o'n pwyso dim ond 4. Cafodd pobl eu harteithio a'u dienyddio (torri eu pennau efo cleddyf), ond roedd y rhai oedd ar ôl yn llwyddo i gadw eu hunain i fynd drwy berfformio dramau, gwneud offerynau allan o ddeunyddiau sgrap, a hyd yn oed sefydlu prifysgol, le roedd unrhyw un oedd ag unrhyw wybodaeth arbenigol ar unrhyw bwnc yn rhoi darlithoedd i'r gweddill.
Mae'r hanes yn ddirdynnol, ac mae 'na lawer gormod ohono i'w sgriblo'n sydyn mewn blog fel hyn. Gwyliwch y rhaglen pan gaiff hi ei darlledu.

Ar nodyn hapusach (gobeithio) dan ni'n mynd i chwilio am far Gwyddelig i wylio Cymru v Iwerddon rwan. Hwyl.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan