AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

22.4.07

Crocodeils


Mi fuon ni mewn fferm grocodeils lle roedd 'na slaffs o bethau mawr fel hwn.
Ond ges i gydio mewn un bach - eto! Nwyddau o groen crocodeil ar werth yn y siop, a'r peth sy'n gwerthu fwya mae'n debyg ydi pidyn crocodeil...£35 yr un.
Naddo, nes i'm prynu'r un.
Ond mi ges i flasu kebabs crocodeil - a blasus iawn oedden nhw hefyd.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan