AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

20.4.07

Y DayaksWedi 7 awr ar hyd ffyrdd erchyll oedd yn dyllau i gyd, a hynny mewn storm o fellt a glaw trwm, roedden ni’n disgwyl pethe mawr o dy hir y Dayaks. Roedden ni wedi dod a’n rhwydi mosgito a’n bwyd ein hunain – roedd ‘na fag o bysgod wedi bod yn yn sloshian yn y cefn yr holl ffordd. Roedden ni wedi cael gwybod mai jyngl oedd o a bod angen mynd allan i ganol y deiliach a’r pryfaid i bi-pi. Felly gawson ni dipyn o siom i weld bod y lle yn drydan i gyd, bod gan bawb ei stafell ei hun a bod ‘na dai bach a CHAWODYDD yno! Do’n i’m hyd yn oed wedi trafferthu i ddod a sebon efo fi. Roedd y siom yn fwy fyth pan frysiodd 4 neu 5 o hen ferched bach i mewn i drio’n perswadio i brynu eu nwyddau ethnic...o wel. Fel’na mae hi weithia. Ond gawson ni ein siomi ar yr ochr orau bore ‘ma.
Roedd ‘na seremoni a dawnsio, a ges i dipyn o sioc. Mi fydd raid i chi wylio’r rhaglen i weld be'n union ddigwyddodd ond dyma chydig o luniau yn y cyfamser:

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan