AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

20.4.07

Samarinda


Ia, methiant fu trio gneud dim efo’r ffon lloeren. Doedden ni methu cael digon o signal i wneud galwad ffon heb son am gysylltu a’r we o gartref y Dayaks. Ta waeth, rydan ni’n ol mewn gwesty rwan, sydd yn wi-fi, ond dim ond ar y llawr cynta felly mae ‘na bobl yn fy mwydro i’n rhacs tra dwi’n sgwennu hwn.

Reit ta, be dan ni wedi’i neud ers cyrraedd Borneo? Dysgu mai Kalimentan ydi enw’r lle yn un peth. Mae’r darn (dwy ran o dair) o ynys Borneo sydd yn Indonesia yn cael ei nabod fel Kalimentan gan y brodorion ers blynyddoedd lawer, a Sarawak a Malaysia ac ati ydi’r gweddill, felly welwch chi mo’r enw Borneo ar unrhyw fap rwan – run map da beth bynnag. Felly dyna hynna.

Mae’r Kalimentiaid yn amlwg wedi arfer efo twristiaid. Mae'n nhw’n dal yn glen iawn, ond jest ddim mor anhygoel o gyfeillgar a busneslyd a pobl Sumatra.
Ond maen nhw'n gyrru’n llawer callach fan hyn, diolch byth. Mater o raid efo’r holl law debyg.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan