AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

22.4.07

Orang utans


Ac wedyn aethon ni draw i ganolfan sy'n hyfforddi orang utans i fyw yn y gwyllt.
Mae'r rhan fwya wedi bod yn anifeiliaid anwes anghyfreithlon ac angen eu dysgu sut i fod yn orang utans go iawn eto. Roedd ganddyn nhw reolau caeth iawn am bobl o'r tu allan yn mynd yn rhy agos felly mae arna i ofn mai dyma'r llun gorau sydd gen i - angen zoom gwell ar y camera debyg.
Mi ges i fynd yn llawer agosach ond roedden ni'n rhy brysur yn ffilmio i feddwl am gymryd snaps ar y pryd, sori! Ond mae gan Haydn luniau da iawn ar gyfer y rhaglen - a hwnnw sydd bwysica'n y pen draw ynde?
Ac mi fedra i ddeud eu bod nhw'n anifeiliaid anhygoel - clyfar, difyr. Waw. Mi fyswn i'n derbyn job yn gofalu am orang utans yn syth!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan