AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

15.12.06

Bron adre

Rydan ni ym maes awyr Amsterdam rwan - am 5 awr!
Coblyn o beth ydi bod mor agos ond eto mor bell.
Rwan ta, i unrhyw un sy'm wedi hedfan ers sbel - cofiwch na chewch chi fynd a hylifau yn eich bagiau llaw ar yr awyren yn yr EU.
A dwi newydd brynu jar o sunsur wedi ei grystaleiddio (Mam yn ei licio fo) a thun o foie gras (na, nid yn wleidyddol gywir, ond dwi rioed wedi ei flasu o'r blaen a meddwl y byddai'n neis at Dolig)- ac roedd rheiny'n gorfod cael eu rhoi mewn bag wedi eu selio er eu bod nhw wedi eu selio'n barod! Tun a jar efo cellophane drosto fo neno'r tad!
Weles i ddynes jest a chrio yn y lle diogelwch - am nad oedd y bocs efo'r botel whisgi ddrud wedi ei selio, roedd hi'n gorfod ei adael ar ol!
Fe gawsoch eich rhybuddio...

Reit, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau hanesion Ecuador a'r Galapagos. Mi fyddwn ni'n cychwyn am Indonesia ac ati ddiwedd Ionawr, felly dowch yn ol bryd hynny.

Yn y cyfamser, prynwch gopi o 'Ar y Lein Eto' Gwasg Gwynedd. £7.95 dwi'n meddwl. Anrheg Nadolig hyfryd!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan