AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

23.4.07

Blwmin technoleg

DWI'M YN COELIO HYN! Mae modem y laptop wedi chwythu neu fethu neu rywbeth a dwi'n gorfod sgwennu hwn ar gyfrifiadur o oes yr arth a'r blaidd yn 'business centre' y gwesty. Mae o mor araf does na'm pwynt i mi drio gyrru lluniau neu mi fyddai yma drwy'r nos. Ga damia! A finna efo lluniau gwych o Heulwen yn cael woblar wrth fynd ar gwch am y tro cynta yn ei byw (ac mae'r hogan yn byw yn Aberdyfi!!), a Derek yn stwffio'i hun efo cacen siocled mewn rhyw siop gacennau ryfedd fuon ni'n ffilmio ynddi oedd efo cacennau lliw neon - a blas ffiaidd iawn; a machlud haul anhygoel heno
ac ati ac ati.
O wel. Mi wnai eu postio pan fydda i adre ar fy nghyfrifiadur fy hun - sy'n apple - nid y rwtsh Microsoft 'ma!
Rydan ni wedi gorffen ffilmio ac mae'r lleill eisoes wedi mynd i'w gwelyau achos dan ni'n gorfod codi am 5 eto bore fory i gyrraedd y maes awyr. 3 awr o hongian o gwmpas ym maes awyr Jakarta wedyn (nid y lle mwya difyr yn y byd. Dwi'n siwr bod Jakarta'n ddifyr ond dydi'r maes awyr ddim) ac yna NAW AWR ym maes awyr Singapore! Mae'n bosib iawn yr awn ni i ganol y ddinas i gyth, a dwi eisoes wedi hanner trefnu i gael Singapore Sling efo Cymro o'r enw Guto (ab Owain) fethon ni ei weld yno'r tro dwytha - er ein bod ni'n gwylio gem Iwerddon v Cymru yn yr un dafarn Wyddelig!
Reit, nos da, dwi angen fy biwti sleep ar ol ffaffian yr holl efo'r bali laptop 'na.
Ac mi fydd 'na goblyn o olwg arnon ni gyd ar ol y daith erchyll sydd o'n blaenau ni.
Na, dydi'r teithio 'ma ddim yn fel i gyd!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan