AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

14.4.07

Pekanbaru - hyfryd!

A dyna ni, y diwrnod cynta o ffilmio wedi dod i ben, a chlincar o ddiwrnod oedd o hefyd. Nai fod yn onest efo chi, dwi’n casau’r ffaff a’r hassl o gyrraedd y llefydd ‘ma, ond unwaith dwi yno – dwi’n mwynhau, bobol bach.
Dydi Pekanbaru ddim yn le twristaidd o gwbl – dim golwg o’r un hyd yma, a hynny oherwydd mai olew sy’n dod a phres i mewn, nid twristiaeth. Ond diaw, am le difyr. A phobl hyfryd, wirioneddol glen ac annwyl. Maen nhw’n deud bod pawb yn Indonesia fel’na, ond dydi’r rhain ddim wedi arfer efo wynebau Ewropeaidd, felly rydan ni wedi cael ein trin fel VIPs ymhobman – mewn tai bwyta, y farchnad, bob man. Naci, nid fel VIPs, nid dyna ydi o – jest pobl gwrtais ond a’r diddordeb rhyfedda ynoch chi. Sbiwch ar y wynebau ‘ma i weld be dwi’n feddwl...oedd, roedd Heulwen wedi cymryd aty nhw hefyd.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan