AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

25.4.07

Singapore


Gan fod ganddon ni naw awr i'w lladd yn Singapore (ar ôl codi am 4.30 a hedfan o Pontianak i Jakarta, ac yna o Jakarta i Singapore), mi benderfynon ni fynd i'r ddinas. Aeth y lleill i siopa. Eistedd mewn caffi'n darllen fues i ac yna cyfarfod y lleill yn Raffles i gael Singapore Sling. Yn un peth, roedd hi'n beblwydd ar Derek, ac yn ail, fydd Haydn na Derek yn Ar y Leinio eto - criw lleol fydd ganddon ni yn yr Affrig. Felly roedd angen ffarwelio mewn steil.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan