AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

5.6.07

Ndali


Dyma i chi ddarn bychan o'r stad. Ydi, mae hi'n hyfryd o wyrdd a ffrwythlon yno. Mi ddywedodd Winston Churchill mai Uganda oedd 'perl yr Affrig.'

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan