AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

15.7.07

Dechrau colli amynedd...


O braf, meddech chi, cael diwrnod arall yn yr haul yn gneud dim byd ond torheulo a nofio'n y pwll. Pa haul! Dyma'r olygfa heddiw. Niwl a sandflies. Pa bwll? Dydi'r pwmp ddim yn gweithio ers wythnos ac mae'r dwr yn wyrdd a llawn pethe ych a fi.
Dwi wedi gorfod clirio fy stafell a rhoi bob dim yn stafell Heulwen er nad ydan ni'n gadael tan 10 heno. A does na'm dwr i fflysho'r toiledau heb son am olchi dwylo!
A dwi wedi bod yn crwydro'r gwesty fel llo coll ers awr yn trio dod o hyd i signal i fynd ar y we. 'Na, chewch chi'm ista fanna, dan ni'n glanhau.' 'Na fanna chwaith.Na fanna.' 'Ydi'r we yn mynd i weithio heddiw?' 'Dwi'm yn gwbod, dydi'r boi IT ddim ma heddiw.' Ac yn sydyn reit, mae'n gweithio. Wedi diffodd y swits oedden nhw. AAAAAAA!!!
Ac maen nhw'n son ella na fydd ein bagiau'n gallu mynd ar yr un awyren a ni. Wedi laru rwan! Mae Bethan yn dechra colli mynedd!
O ia, llun o'r pacio i chi gan nad oes 'na ddim byd newydd i dynnu llun ohono...

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan