AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

14.7.07

Point DenisGan nad oedden ni'n gallu mynd i Sao Tome, aethon ni ar gwch i fan'ma ddoe. Brenin yr ardal oedd Denis (oedd yn cael ei alw'n Dennis neu William gan y Prydeinwyr, does isio gras?)ac mae'n ynys (wel, bron iawn) fechan lle mae pobl gyfoethog Libreville yn picio am y penwythnos i chwarae ar y traeth. Dim ond rhyw hanner awr ar y fferi, llai os oes ganddoch chi eich cwch eich hun. Ac roedd hi'n braf iawn yno. Ddim llawer i'w wneud, cofiwch. Roedd mynd ar yr un jetski yn £180 felly stwffio hynna. A dyma be wnaethon ni yn lle.


A syniad Guy oedd hyn - cael y lleill i daflu dwr drosta i - nes ro'n i'n wlyb domen!
Ro'n i mor wlyb, waeth i mi nofio'n fy nillad ddim - gan ein bod ni i gyd wedi anghofio dod a'n pethe nofio. Ew, nes i fwynhau hynna, ac mi sychodd fy nillad tra roedden ni'n cael cinio (ro'n i wedi dod a'r wisg Affricanaidd efo fi, felly roedd o'n dda i rywbeth wed'r cwbl!)

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan