AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

12.7.07

Ensemble AfricaineA rhywbeth arall dwi'n difaru peidio ei gael pan ro'n i'n Nigeria dros 20 mlynedd yn ol ydi gwisg fel hyn. Ond rydan ni wedi prynu defnydd ddoe, yna mynd i weld chwaer yng nghyfraith Pascale (ddaeth yma o'r Congo 8 mis yn ol, ac yn gwneud ei bywoliaeth fel 'taileur'), lle ces i fy mesur am ensemble! Fe ddylai fod y barod erbyn heno - am ddim ond £20! Nid yn cyfri'r defnydd wrth gwrs - a dyma chi hwnnw ac Esperance fu'n fy mesur. Tydi hi'n ddynes dlws?

Ond duw a wyr sut olwg fydd arna i yn y wisg. Dwi'm cweit yr un siap a genod yr Affrig. Maen nhw'n tueddu i fod a phenolau mwy, a llai o frestiau, a finna'r ffordd arall yn llwyr. Hmm...beryg mod i'n mynd i edrych rel drong ar y bocs eto fyth..

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan