AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

11.7.07

Ond...

Ond doedd pethau ddim yn fel i gyd. Fyddan ni ddim yn gallu symud ymlaen i Sao Tome wedi'r cwbl. Doedd na'm pwynt heb gamera call achos dim ond hyn a hyn o luniau efo'r camera bach all S4C (neu unrhyw sianel arall)eu darlledu. A fan hyn, o leia gawn ni fenthyg y camera Z1 tra rydan ni yma. Do, mi wnaethon ni drio mynd a fo i Sao Tome, ond roedd hi'n amhosib gwneud y gwaith papur mewn pryd. Felly bw hw, chawn ni ddim gweld yr ynys sydd i fod yn nefoedd heb ei difetha. Ydw, dwi'n gyted!
Ond yn hapus hefyd am ein bod ni'n gallu anghofio am broblemau'r bali camera rwan a jest canolbwyntio ar wneud y rhaglen.
Rydan ni gyd yn hapusach. Mi wnes i ofyn i Wil ddoe, be oedd o'n ei feddwl o Gabon hyd yma. 'The fish is nice...' medda fo.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan