AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

11.7.07

Mbeng NtameNoson arbennig neithiwr - llond gwlad o ddawnsio mewn pentre o'r enw Mbeng Ntame, rhyw dri chwarter awr o ganol Libreville. Argol, roedden nhw'n dda, ac yn ifanc ac yn llawn egni. Ac un teulu ydyn nhw - 6 chwaer, 1 wedi priodi Ffrancwr, a phob un wedi cael llwyth o blant (mi wnes i anghofio gofyn faint yn union) ac maen nhw i gyd yn byw efo'i gilydd mewn un 'compound'. Ac yn dawnsio yn yr hen ddull yn gyson, jest er mwyn hwyl ac ar gyfer twristiaid. Ond ar ddechrau pob sioe, maen nhw'n cymryd rhywbeth o'r enw Iboga - planhigyn sy'n gwneud i chi hedfan! Ac wedi i mi roi mymryn bach ar fy nhafod, diaw, roedd 'na rywbeth yn digwydd.


Dim rhyfedd fod rhain yn gallu dawnsio mor wyllt drwy'r nos!


A ces oedd hwn. Roedd pawb yn gwneud eu colur neu eu gwisgoedd yn ol y gweledigaethau roedden nhw wedi eu cael. 'Felly ti wedi gwisgo fel panther...' medda fi (state the obvious, Bethan) 'Je suis un Panthere!' medda fo'n gwbl bendant. Dwi'n amau dim. Roedd ganddo egni a chryfder yr anifail i ddawnsio fel gwnaeth o drwy'r nos.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan