AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

11.7.07

Radio Emergence
Diwrnod cymysglyd eto ddoe, yn cynnwys profiad eitha brawychus i mi - siarad yn fyw ar y radio - yn Ffrangeg! Ond argol, ges i hwyl. Nid radio arferol mo hwn, ond radio gan bobl ifainc ar gyfer bobl ifainc - ond maen nhw mor dda, mae bron pawb yn gwrando arnyn nhw! Gwirfoddolwyr ydyn nhw i gyd, neb yn derbyn ceiniog am y gwaith, ond gan mai eu babi nhw ydi o, maen nhw'n rhoi gwaith i mewn iddo fo was bach, ac mae'r cyflwynwyr yn wych, yn gallu siarad yn rhugl a llyfn fel pwll y mor ar unrhyw bwnc dan haul ac heb ddarn o bapur o'r blaenau. Mi wnes i ddeud wrthyn nhw bod ieuenctid Cymru yn cwyno am radio eu hunain ers blynyddoedd. Roedden nhw'n cynnig i griw ddod draw yma i weld be maen nhw'n ei wneud ers 2000, ac wedyn fe allen nhw ddod draw i'ch helpu chi i sefydlu radio tebyg yng Nghymru! Chwip o syniad. Be amdani ta jeunesse du Pays de Galles? Ond wrth gwrs, byddai gallu siarad Ffrangeg yn help...
O ia, a dwi wedi addo gyrru CD Gymraeg iddyn nhw.Unrhyw syniadau be ddylwn i ei yrru?
Merci bien a l'equipe de Radio Emergence - vous etes une/un? inspiration! Et je vous enverrai un CD Gallois toute de suite, je vous assure!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan