AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

12.7.07

Masg a Pascale


Un peth ro'n i wir am ei brynu yma oedd masg. Mae Gabon yn enwog am safon eu masgiau, ac mae hwn yn un da. Dwi'n nabod fy stwff Affricanaidd! Mae'r pethau 'mass produced', newydd sbon, rhad yn hawdd eu cael am tua £5. Mwy os nad ydach chi'n bargeinio. Ond mae hwn yn hyn ac o safon uwch. Un Pounou ydi o medda nhw - nid mod i'n siwr be mae hynny'n ei olygu! Ond mi dalais i £23 amdano fo. Roedd o wedi gofyn am £35. A Pascale ein gyrrwr newydd ydi hwn - sydd o Nigeria yn wreiddiol. Un o'r miloedd sydd wedi dod yma yn anghyfreithlon, ond sy'n cael eu croesawu. Mae hi dipyn haws gwneud bywoliaeth fan hyn nag yn Nigeria.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan