AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

12.7.07

Operation Crwban


Nol i r farchnad bysgod bore ma, ac roedden ni fwy neu lai wedi gorffen ffilmio pan welso ni grwban yn cael ei lusgo i fyny’r traeth gerfydd cortyn bels am ei goes/ffliper. Roedd Guy wedi ypsetio’n lan. Mae o’n lysieuwr ers 25 mlynedd ac yn foi anifeiliaid mawr. Roedd o isio prynu’r crwban er mwyn ei ryddhau yn ol i’r mor. Y? Ond geith o ddim ond ei ddal eto, meddan ni. Ond na, roedd o’n daer ac wedi gweithio ei hun i fyny i dipyn o stad. Felly dyma brynu’r crwban am £20 a £1 yr un i 4 boi ei gario at y car.


Ond yn sydyn, dyma bobl swyddogol yr olwg yn dod o rhywle. Yr heddlu. Mae’r crwbanod dan gadwraeth yma (i fod – achos mai dyna ydi ‘protected species’) ac roedden nhw reit gas efo ni er ein bod ni’n trio egluro nad ei brynu i’w fwyta oedden ni! Ond mi wnaethon nhw ein coelio ni’n y diwedd a dod efo ni i’w ryddhau i’r mor.


A dyma fo’n mynd.


A chan fod ei gefn o ata i do’n i methu gweld os oedd ‘na ddagrau yn llygaid Guy wrth ei wylio’n nofio i ffwrdd.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan