AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

12.7.07

I rieni Heulwen

Yr unig bobl dwi'n GWYBOD sy'n darllen y blog 'ma ydi rhieni Heulwen! Mae hi'n siarad efo nhw ar y ffon ac yn pasio'r ymateb ymlaen i mi. Roedd Mam Jonathan yn un o'r darllenwyr selocaf hefyd erbyn cofio. Mae'r gweddill ohonoch chi'n blwmin anobeithiol am roi ymateb! Oes 'na rywun allan yna'n gwerthfawrogi hwn heblaw rhieni Heulwen?! Felly, yn arbennig i chi, dyma luniau ohoni.

Nacydi, dydi hi'm y licio gwenu mewn lluniau nacdi?!


Ac un arall ohoni o'r cefn, gan ei bod hi'n dal i feddwl bod ganddi ben ol mawr.Que?!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan