AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

1.2.07

Gwyl ThaipusamMae'r diwrnod cynta 'ma wedi bod yn gwbl anhygoel! Ar ol swper hyfryd bron yn syth ar ol cyrraedd, i'n gwelyau'n syth wedyn a chodi rhwng 3 a 3.30 (dibynnu ar yr unigolyn)er mwyn bod yn barod i fynd i un o'r temlau Hinduaidd am 4 y bore. Cyrraedd fan'no a myn coblyn...i gyfeiliant drymiau, symbalau a phibau, ac mewn cymylau o incense, cantamil o bobl yn cael bachau a sgiwars hirion wedi eu stwffio i mewn i'w cyrff. Rhai'n fodlon efo chydig o ffrwythau ar fachau fel hwn, eraill yn cario cawelli (Kavadi) sy'n pwyso hyd at 45-50 kilo. A dydi'r tyllau ddim yn gwaedu. Oherwydd y llwch gwyn oedd yn cael ei daenu drostyn nhw? Neu ffydd? Neu'r ffaith eu bod nhw wedi bod yn lysieuwyr cyn y ddefod ac wedi bod yn llwgu eu hunain? Dwn i'm - roedd gan bawb eglurhad gwahanol. Ond un peth sy'n ffaith - roedd o'n brifo!

1 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan