AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

2.2.07

Little India


Ac mae’r ardal yma’n lân a thaclus fel pob man arall. Mae’r bobl wedi cael eu dysgu dros y blynyddoedd na chawn nhw daflu sbwriel. Mae’r ddirwy am wneud hynny’n gallu bod yn $1000 (3 doler Singaporaidd i’r bunt – gwnewch eich syms), a na, does ‘na neb yn taflu gwm cnoi yma – dwi eto i weld neb yn cnoi’r stwff, felly mae’r palmentydd yn hollol, gwbl lân. Hyd yn oed yn y stondinau lleia, mae’r bylbs golau yn rai ‘gwyrdd’, ac mae pob dim yn cael ei ailgylchu. Maen ‘na stondinau sydd hyd yn oed yn talu pobl am eu scrap, eu papur a’u carbod. Ac mae ‘na fois yn malu ac ailwneud peiriannau electronig yn y stryd – fel yr hen foi yma. Wyneb da ganddo fo does? O, a does ‘na fawr ddim traffig yn Singapore am fod ‘na gymaint o dreth ar fod yn berchen car. Beryg fod y ffaith fod trafnidiaeth gyhoeddus yn rhad ac effeithiol yn help hefyd.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan