AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

19.5.07

Golff a'r Prif weinidog

Dwi'n gyrru hwn o westy Outspan, lle roedden ni fod i aros am ddwy noson, ond am fod y Prif Weinidog isio chwarae golff ac isio'r lle i gyd iddo fo'i hun, rydan ni'n aros yn Tree Tops yn lle. Ia, lle roedd y Frenhines yn aros pan glywodd hi ei bod hi'n frenhines, lle enwog iawn, ac wedi ei foderneiddio ers y 1950au. Ond roedd raid iddyn nhw - mi losgodd y lle gwreiddiol ac wedyn mi gafodd ei wasgu'n fflat gan eliffant. Mae o dipyn mwy rwan ond yn dal yn elfennol iawn - golchi ngwallt mewn dwr oer, oer neithiwr (ac mae hi'n oer yma gyda llaw - angen fleece...), a'r 4 ohonon ni'n boleit iawn yn rhannu'r un ty bach heb wneud gormod o swn. Waliau fel papur yma!
Ac ro'n i wedi gobeithio cael golchi nillad rwan ein bod ni'n yr un gwesty am ddwy noson. Laundry service yn Treetops? Go brin! Bu'n rhaid bodloni ar olchi par o sannau yn y sinc.Felly does na'm posib mynd ar y we wrth reswm.
Ond lle digon difyr - tasech chi ar wyliau a heb weld cantamil o byffalos a digon o eliffantod a rheinos du yn barod! Dros swper, roedd y staff yn brysio mewn i ddeud 'Elephants at the watering hole!' - pawb arall yn codi'n syth a brysio i'r platfform i'w gwylio. Ni'n 4 wedi blino gormod ac wedi mynd braidd yn blase yn barod a mwy o isio bwyd, sori... Chwarae teg roedden ni fyny'n gweithio ers 6 y bore ac roedd hi'n 8.45 erbyn hyn! A ninna wedi bod i base camp Mt Kenya! Wel, nid ar droed, ond mae mynd a landrofyr i fyny fanna'n blino chi hefyd - dyna be oedd siwrne! Lwcus ein bod ni wedi blino cymaint deud gwir achos dach chi'n clywed y synau rhyfedda yn Tree Tops.
Dim lluniau sori - jest bachu ar 5 munud i sgwennu hwn ydw i - angen 20m i yrru llun!
Ond llwyth i'w ddeud - daliwch i alw mewn i'r blog - fydd o werth o un o'r dyddie 'ma!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan