AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

5.6.07

Vanilla


Mae merch 38 oed o Loegr o'r enw Lulu Sturdy wedi llwyddo i ffermio vanilla yn llwyddiannus iawn yn Ndali.
A dyma i chi rai o'r gweithwyr wrthi'n mesur a didoli'r vanilla - fydd yn cael ei werthu gan Waitrose cyn bo hir - un o'r vanillas gorau gewch chi meddai rhai o'r chefs gorau un!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan