AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

17.10.06

Obrigado Brasil

Ac ar y pnawn olaf un, mi gafodd Haydn wledd o adar o bob math, yn cynnwys cryn hanner dwsin o'r mwnciod yma. Dwi'n meddwl mai rhywbeth fel 'guariba' ddywedodd Rambo oedd enw'r brid, ond maen nhw'n bethau swil ar y naw fel arfer. Fel y gwelwch chi, doedd hwn ddim.

Mae pawb wedi mynd i'w gwelyau yn gynnar am ein bod ni'n gorfod bod yn barod i fynd yn ol i Manaus ar y fferi am 5.30 y bore, ac mae 'na daith o ryw ddiwrnod o hanner o'n blaenau ni. Dyna un darn o'r teithio 'ma sy'n boen go iawn- y teithio ei hun. Mae'r cyrraedd yn gret.

Mae Brasil wedi bod yn hyfryd - felly cofiwch ystyried yr Amazon yn hytrach na Rio y tro nesa y bydd y traed yn cosi.
Mae angen bod yn eitha heini i ddod i Ariau am fod 'na gymaint o bali grisiau serth i'w dringo, ac mae angen digon o ddillad llac, ysgafn rhag i chi doddi. Roedd hi'n 38 gradd yma - a hithau'n dywyll bitsh - ar y noson gynta. Ac mae hi mor drymaidd, mae'r camera wedi bod yn chwarae i fyny yn y boreau efo golau coch yn fflachio a neges 'humidity report' er fod Haydn wedi bod yn ei gadw allan ar y balconi yn hytrach nac yn y lllofft efo'r A/C.

Ond cafwyd bob dim yn y diwedd (heblaw'r haul yn codi) ac mi ddylai fod yn raglen dda iawn. A deud y gwir, mi fydd Jonathan druan a llawer gormod o ddeunydd, felly welwch chi mo hanner y pethau sydd wedi bod yn y blog 'ma.

Diolch am ddarllen, diolch am ymateb, a welwn ni chi eto fis Rhagfyr.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan