AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

13.10.06

Chwys boetsh ym Manaus


Dwi'n meddwl mai dyma'r lle poetha eto. Neu'r mwya clos o leia. Roedden ni'n chwysu bore 'ma bois bach, ond mi wellodd wedi i awel godi o rhywle. Diolch byth.
Ar yr afon Negro ydan ni rwan - a dwi'n meddwl mai rhan o'r Amazon ydi hi ond dwi'm yn siwr. Mae'r busnes wedi fy nrysu i'n llwyr. Gai sens ryw ben.
Ta waeth, teithio ar hyd y Negro oedden ni bore 'ma i weld pentre ffug. Wel, cwpwl o dai ta. A ffug yn yr ystyr mai criw ffilmio o Bortiwgal adeiladodd nhw yn 2001, fel rhan o set ffilm wedi ei seilio ar nofel hanesyddol boblogaidd iawn ym Mhortiwgal: 'A Selva' (Y Jyngl) gan Ferreira de Castro. Wedi i'r ffilmio ddod i ben, mi adawon nhw'r cwbwl i'r adran diwylliant lleol.
W! Mae'r trydan newydd fynd ffwrdd. Lwcus bod hwn yn dal i fynd ar fatris - ac onibai am y golau o'r sgrin 'swn i'n gweld affliw o ddim. Mae hi'n dywyll yma - a dim ond 6.30 y nos ydi hi.
Lle o'n i - heblaw am yn y twllwch? O ia, ar set A Selva. Yn wahanol i setiau carbod arferol, roedd hwn wedi cael ei wneud yn goblyn o dda, fel tai go iawn.
Ac am fod yr awdur wedi defnyddio ei brofiadau ei hun i sgwennu am gyfnod y diwydiant rwber yn Brasil, nid yn unig roedd y llyfr yn taro deuddeg, ond mae'r set hefyd. Mae o ar gael i dwristiaid fynd i weld sut oedd bywyd yn y 1890au-1920au rwan, a mae 'na foi clen iawn yna neith ddangos i chi sut i gasglu rwber o'r cantamil o goed sydd yno. Ro'n i wedi gwirioni efo'r syniad. Oni ddylen nhw fod wedi cadw set Cysgod Y Cryman a Te yn y Grug a'r peth Daniel Owen 'na ar gyfer twristiaid? Dyna i chi be ydi parch at gelfyddyd. Mae'r rhain yn gwerthfawrogi llyfrau - dyna i chi berchennog y gwesty nesa fyddwn ni'n aros ynddo. Dwy noson oedden ni yno i fod (a hynny am ddim), ond rydan ni wedi gofyn os gawn ni fynd yno noson ynghynt a'n bod yn hapus i dalu - 'twl lol,' meddai, (neu rywbeth tebyg ym Mhortiwgaeg) 'gewch chi aros debyg iawn', a'r cwbl mae o isio fel tâl ydi nofel! Ia, nofel. Dwi mewn cariad efo'r dyn yn barod.
Ffilmio mewn ty opera godwyd yn ystod y 'boom' rwber wedyn, sy'n hurt o grand efo llenni o Ffrainc, gwaith haearn cywrain o'r Alban a marmor o'r Eidal. Ynghanol y jyngl myn coblyn. Ond mae Manaus wedi tyfu cryn dipyn ers 1896, felly ynghanol adeiladau mae o rwan.
Cinio wedyn - tua 3.00. Ac aeth Fernando a ni i'r lle barbeciw Brasiliaidd 'ma. Wel, mae isio i Gymdeithasau Cig Oen ac Eidion Cymru frysio draw yma ar unwaith. Chwip o syniad - byffe i chi nol eich salad a'ch llysiau eich hun, wedyn mae'r dynion ma'n dod heibio efo gwahanol fathau o gigoedd wedi cael eu rhostio/grilio/be bynnag ar sgiwars mawr - fel doner kebabs fwy neu lai. Wedyn mae'n nhw torri tafelli i chi. Roedd y cig oen yn fendigedig, a'r pysgodyn, a'r stecan, a'r selsig cyw iar, ond nes i wrthod y tafodau. Ond mi es i am un neu ddwy o galonnau ieir. Derek yn cyfadde ei fod o reit hapus yn bwyta brest iâr, ond doedd o methu wynebu bwyta ei chalon chwaith. Diwedd y stori - dwi'm yn meddwl y gwnawn ni drafferthu efo swper heno.
Cyfarfod gyrrwr tacsi oedd yn gwbod bob dim am Gymru heddiw! Gwybod am Feddgelert a Llywelyn ac o ba gerrig mae'r wlad wedi'i gwneud. Gwybod mwy na fi felly.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan