AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

16.10.06

Yn y jyngl

A dyna ni, dim ond un diwrnod o ffilmio sydd ar ol. Ond rydan ni wedi gorffen (wel, bron) efo bang. Rydan ni mewn gwesty rhyfedd iawn o'r enw Ariau Amazon Towers, sydd yn anodd iawn ei ddisgrifio - ond dychmygwch Glan-llyn ar stilts. Maen nhw wedi codi dwsinau o dyrrau pren sy'n cyrraedd topiau'r coed fel eich bod chi ynghanol y mwnciod a'r adar. Wedyn mae 'na fath o bontydd pren yn cysylltu'r cwbl - 5 milltir ohonyn nhw. Dydi o ddim yn le i bobl sydd ag ofn uchder. Ond os ydach chi'n mwynhau gweld mwnciod yn dwyn eich bananas amser brecwast neu ambell barot enfysaidd yn hedfan heibio'r balconi, mae'n hyfryd. Wel, ar wahan i'r elfen fymryn yn 'tacky' sydd i'r lle. Mae 'na dros 300 o lofftydd yma, ac maen nhw i gyd yn llawn ar hyn o bryd, yn bennaf am fod 'na gwmni ffilmiau ar ganol gwneud ffilm fawr am gyfnod y rwber ac mae'r actorion, yr extras a'r criw i gyd yn aros yma. Ond mae 'na griw mawr o Ddenmarc yma hefyd (clen iawn) ac Americanwyr a bobol o Venezuela - bob man dan haul.

Y gweithgareddau sy'n gneud y lle'n arbennig - mi fuon ni'n canwio ar hyd afon fechan yn chwilio am Caymans (ia, math o grocodeil) y noson gynta. A cyn i ni ddallt yn iawn be oedd yn digwydd, roedd y bois wedi dal un mawr - a ges i gydio ynddo fo! Roedd Jonathan (ein cynhyrchydd cydwybodol sy'n gorfod meddwl am 'iechyd a diogelwch' dragwyddol) yn cael haint, 'Haydn, ddim yn rhy agos nawr...Derek, step back a bit...please? Ym...ti'n siwr ddylet ti neud 'na Bethan?'

A heddiw, gawson ni gyd (wel, bron, mae gan yr hen Jon ffobia am nadroedd chwarae teg) gydio mewn boa constrictor - oedd yn hoffi'r camera'n arw.

Ac wedyn ges i ddysgu sut i fyw yn y jyngl taswn i'n mynd ar goll - ac roedd Fernando eisoes wedi deud wrtha i mai Rambo oedden nhw'n galw fy athro. Ro'n i wedi cymryd mai joc oedd hynny ac yn disgwyl hen ddyn bach tenau, eiddil. Ond sbiwch - dyma Rambo!
Argol, nes i fwynhau fy hun.

Ymlaen wedyn i bentre o Indiaid lleol fu'n canu a dawnsio a gwerthu mwclis a jest malu awyr yn gyffredinol efo ni. Pobl wirioneddol hyfryd, ac i gyd yn fychan, fach. Roedd y merched yn hynod hardd ond y dynion fel rhyw Toby jugs bach boliog. Ac roedd y plant yn gesus a hanner - dyma i chi un gafodd afael yn offer sain Derek - sydd wedi cael clwy gollwng pethau'n ddiweddar. Roedd o yn y canw neithiwr yn trio cydio'n y transmitter meic radio, ond roedd ei ddwylo mor chwyslyd, mi neidiodd y bali peth i'r afon - ac mi gollodd y mwclis roedd o wedi ei brynu i lawr y goedwig heno - ond mi ddringodd Rambo i lawr i'w nol o - mae'r dyn yn galu gneud bob dim. Swoon.
A dyma i chi'r genod a fi.
Os gai gyfle, mi gewch chi flogsan arall fory, ond os na fydd hynny'n bosib, mi fydda i'n blogio eto o Ecuador a'r Galapagos ryw dro fis Rhagfyr. Cofiwch daro i mewn bryd hynny!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan