AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

5.6.07

Beic i bob dim


Ydyn, maen nhw'n llwyddo i gludo'r pethau rhyfedda o un lle i'r llall heb betrol. Drysau, peiriannau gwnio, geifr, tunnell o fananas, bob dim.

A dyna ni am y tro. Roedd Uganda yn wlad wych, ddifyr, gwerth ei gweld. Ond mae'n braf bod adre, credwch fi.

Mi fyddai'n cychwyn am Gabon a Sao Tome fis Gorffennaf. Na, fydda i ddim yn mynd i'r Congo na Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sydd y tu ôl i'r mynyddoedd welwch chi ar y gorwel yn y llun - braidd yn beryg yno ar hyn o bryd.

Felly cofiwch daro i mewn bryd hynny - ac ymatebwch y diawlied! Dwi'n teimlo weithiau mod i'n sgwennu at neb! Ond dwi'n gwybod bod nifer ohonoch chi'n darllen y blog 'ma, ond ddim eto wedi gweithio allan sut i yrru ymateb. Holwch y plant neu'r wyrion - mi fyddan nhw'n gwybod!

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan