AR Y LEIN - Y CYHYDEDD

6.6.07

Cadi Fflur


Ddrwg iawn gen i, ond mae'n RHAID i mi gynnwys y llun yma o fy ngor-nith, merch Leah, merch fy chwaer.
Fe ddaeth i'r byd y bore ro'n i'n cyrraedd Kenya a bu'n rhaid i mi aros 3 wythnos i'w gweld - ond roedd hi'n werth yr aros!

Ac mi fydd y blogio nesaf rhwng Gorffennaf y 6ed a'r 16eg. Y daith olaf ar y cyhydedd!

1 Sylwadau:

  • am 9:37 AM, Blogger CatrinFfostrasol said…

    Haia Bethan. Swnio ac edrych fel se chi'n cael amser anhygoel. Mae gweld y llun o'r holl fatresi yna ar gefn beic yn dod nol ag atgofion o Zambia, ond llwyth enfawr o goed tan oedd ar feiciau yno (ac un soffa fach unwaith!).
    Mae dy or-nith yn edrych yn gorjys. Fi'n siwr ei bod hi'n cadw ei nain yn brysur iawn.
    Cymrwch ofal, a gwed helo wrth Heulwen - gobeithio dy fod yn cadw trefn arni!

     

Post a Comment

<< Hafan